2024 július 5
Székely Népviselet Napja
Csíkszereda

Székely Népviselet Napja 2024-ben? Minden olyan alkalom, amely a népviseletünkről szól, közelebb visz ahhoz, hogy ki-ki megtalálja a népviselethez való viszonyát. Tudatosan döntsön arról, hogy miként határozza meg saját népviseletét. Teheti ezt születési helye, családi öröksége mentén, vagy nemzeti hovatartozásának szimbólumaként. Láthatjuk benne azt is, hogy letűnt korok emberének öltözete a mai kor népviselete, ugyanakkor felnőhetünk ahhoz, hogy megértsük jelentőségét. Ha örökségként gondolunk rá, akkor magában rejti saját családunkat; anyai, apai, nagyszülői örökségünket; ereje van, korokon átnyúló érintése, valamilyen romantikája, szépsége, értéke. Ha magyarságunkat, székelységünket, hovatartozásunkat fejezzük ki általa, öltözetünk egyfajta nemzeti szimbólummá válik. Törekednünk kell arra, hogy megtaláljuk, mivel kapcsol össze bennünket. S ami ennél is fontosabb, olyan legyen ez a viszonyulás, hogy örökül merjük hagyni gyermekeinknek, minden szépségével és kötelékével együtt.

Idén a Székely Népviselet Napja július 5-én lesz, pénteken, hasonlóan az elmúlt évekhez egy nappal előzi meg az Ezer Székely Leány Napját. Aki tehát szeretné megélni kicsit másként az együvé tartozás érzését, arra biztatjuk, hogy ezen a napon öltse magára székely viseletét, vagy jelzés értékkel annak valamely darabját.

A Székely Népviselet Napján készült fényképeket (a résztvevők nevével és helységnévvel ellátva), július 5-én várjuk a hargitaneptanc@gmail.com e-mail címre, illetve a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Facebook oldalára privát üzenetként. A fotókat megosztjuk az együttes Facebook oldalán: https://www.facebook.com/hargitaegyuttes/
<< Vissza
Gyorskereső
Kövesse fellépéseinket
Online jegyvásárlás
bileta.ro