Fennállásának tizenötödik évfordulóját ünnepelte a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, amely 1970-től 1990-ig Hargita Táncegyüttes néven működött. A hivatásos együttes 15 éve alakult, jelenleg a Csíkszeredai Önkormányzat által fenntartott intézmény.

Az együttesben több generáció táncos, zenész, koreográfus váltotta egymást és mindenik nyomot hagyott a népi hagyományok megmaradásáért folyatott küzdelemben, az erdélyi magyar kultúra népszerűsítésében. Produkcióikkal, magatartásukkal, kutatómunkájukkal azt az embernevelő formát éltették és éltetik amelyet a néphagyományok őriznek, azokat az emberi értékeket közvetítik a mai világ felé amelyeket népünk őrzött meg.
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes évről évre sikeresebb és eredményesebb munkája kitartást és nagyfokú elhívatottságot követel.
Az együttes évadonként új bemutatókkal jelentkezik, és arra törekszik, hogy repertoárja mindig új színekkel gazdagodjék, úgy a koreográfiák, mint az előadások szerkezete és dramaturgiája által. A folklórműsorok mellett a Hargita együttes sikeresen próbálkozott táncszínházi produkciók bemutatásával is, az együttes egyéni arcvonalát olyan előadások határozzák meg mint a Mulatság, Multúnk, jelenünk, jövőnk, Csodálatos furulya, Szarvas-rege,Kelettől-Nyugatig-férfitáncok, Víg a gazda, víg a vendég-és ez a sor még folytatható.Az együttes, megalakulása óta előadásokat tartott Erdély legeldugottabb falvaiban, nagyvárosaiban és a szórványvidékeken egyaránt.
Nagy álmaink valóra váltak, hiszen a Hannover Expo 2000 világrendezvényen a csíkszeredai együttes képviselte az anyaország határain kívűl élő magyarságot, több alkalommal szerepeltünk Magyarországon, Svédországban, Németországban, Kárpát-medencei turnén vettünk részt melynek során hét országban élő magyarok számára tartottunk előadásokat, folyó év nyarán pedig büszkén képviseltük városunkat a 38 napos Ibériai turnén.
De említeni kell az évente ismételten megszervezett eseményeket melyek az együttesünk által keltek életre, az Erdélyi Prímások Találkozója és a Mezőségi Vicei Találkozó, az együttes volt és jelenlegi tagjainak odaadó munkája által életre keltett számos gyereknéptánccsoportot, melyek biztosítékát képezik annak, hogy leszünk és és lesz aki szellemiségünket, népi értékeinket továbbvigye.
Büszkék vagyunk arra is, hogy táncosaink közül már jó néhányan alkotókként is bemutatkoztak ezáltal magyar kulturális intézményünk fontos mérföldkövéhez jutottunk, amikor a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes kiteljesedett, megszülve nemcsak előadóművészeit, hanem oktatóit, vezetőit is.
Születésnapját kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelte a Hargita együttes folyó év november 17-18 között.
Első nap az érdeklődők a Városi Művelődési Házban az együttes 15 éves tevékenységéről szóló kötetnek a bemutatásán vehettek részt, majd megtekinthették az egyhónapos ibériai turnéjukat dokumentáló fotók kiállítását.
Az Évek Könyve az az összefoglaló kötet, amely visszatekintés és összegzés, az együttes sikertörténetének számbavétele. Előadásokat idézhet fel segítségével az olvasó a megjelent kritikák, méltatások tükrében, visszaemlékezéseket olvashat, amelyek a régi Hargita együttes hőskoráról szólnak. De szó van benne a táncházmozgalomról, a prímástalálkozókról, az utánpótlás neveléséről is. Dokumentum ez a könyv, amely népi kultúránk továbbéltetéséről szól. Az Évek könyvét Ferenczes István és Szatmári László mutatta be az együttes egykori és mai vezetői társaságában a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes születésnapi ünnepségsorozata nyitányaként. Talán születésnapi ajándéknak is vehető az a 38 napos ibériai turné, amelyen az együttes tagjai ezen a nyáron részt vettek. A portugáliai, spanyolországi fellépések, városnézések során sok fénykép készült, az ezekből összeállított kiállítás megnyitójára a Művelődési Ház előcsarnokában került sor. A születésnapi számadás része volt a Marosvásárhelyi Rádióban az együttesről közölt műsorok bemutatása is.
Az első nap fénypontja a Pakulárnóta bemutatóelőadása volt. A műsorban a Kalotaszegről ismert tejbemérés vagy juhmérés népszokása és az azt keretező rítusok kerülnek színre. A táncosok megidézték a pásztorélet egyes mozzanatait, a juhok tavaszi kihajtásától az igazságos tejelosztást követő táncmulatságokon át az év többi részében kijutó egyedüllétig.
Pénteken, november 18-án, az Erdélyi Prímások VIII. Találkozója megemlékezéssel kezdődött, a nagyszámú zenész és közönség előtt lelepleztük Duduj Ádám zenész emlékére állított plakettet a Művelődési Ház előterében. Arra a zenészre emlékeztünk aki alapító tagja volt az együttesnek és aki sok bánatot, sok örömet húzott 58 éven át. Zenélt, tudására büszkén, hatalmas önbizalommal. Zenélt, olyan alázattal és odaadással, mint kevesen a legnagyobbak közül: a legényest táncoló fiúcskának épp úgy a „lábára húzta” azt a bizonyos „talp alá valót”, mint turnék alkalmával a nagy előadótermekben fellépő Hargita együttes szólistáinak.
A plakett leleplezése után 19,00 órától sor került a gálaműsorra. A Hargita együttes jelenlegi zenekara felcsíki muzsikával nyitotta meg a gálaműsort, majd a ,,15” év prímásai is csatlakoztak a zenekarhoz. Öket követte a Magyarlapádi Piros Pántlikás zenekar , Buhai Mihók Mihály Gyimesbükkről, a Kolozsvári Tarisznyás együttes, Jakab Attila és zenekara Marosvásárhelyről, az Udvarhelyszéki Keleti Szél Szabadcsapat, a Kalotaszegi Magyarosi Laci és zenekara és végül a Szászcsávási cigányzenekar.
A jó hangulatot csupán csak az a szomorú tény árnyékolta be, hogy alig néhány nappal a találkozó előtt az erdélyi táncházmozgalom egyik alapító tagját, Sepsi Dezsőt eltemetttük. Megható volt az elhunyt prímás emlékének szentelt momentum : egyik versének felolvasása után Orza Calin az ő emlékére táncolt. A sikeres rendezvény méltónak bizonyult emlékéhez.A különböző erdélyi tájegységek muzsikájából ízelítőt nyújtó színpadi fellépést reggelig tartó táncház követte, a muzsikára táncra perdült kicsi és nagy egyaránt, akinek meg nem jutott hely a táncteremben, a művelődési ház előcsarnokában ropta a táncot.
A nézőtér valamint a táncterem nagy számú közönsége igazolta azt, hogy e rendezvény révén kis városunk a magyar népi kultúra védőjévé vált, ami csakis a javára, díszére válhat Csíkszereda lakóinak.
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 15 éves múltját ünnepeljük, a népzene és néptánc vonzáskörében élő több nemzedék kitartó munkájáról emlékeztünk meg. Emlékezük, őrizzük a múltat, mely utat nyitott a jövő felé, a megvalósított álmokat, a színpadi előadásaink felejthetetlen pillanatait.

Tizenöt éves a Hargita együttes.. Az együttes, amely 35 éves.

Sok Boldog Születésnapot Hargitások!

Bodi Ildikó

<< Vissza
Gyorskereső
Kövesse fellépéseinket
Online jegyvásárlás
bileta.ro