Idén november 13-14-én tizenhetedik alkalommal szervezi meg a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes az ERDÉLYI PRÍMÁSOK TALÁLKOZÓJÁT, azt az egyedi rendezvényét, amit már jegyeznek a szakmai naptárakban és évről évre várja, elvárja hűséges közönsége is.

Idén rendhagyóan a rendezvény fókuszában a Szekelyföld és a Székelyföldről elszármazott nemzetrészek zenéje lesz.

Az előző, 2013. évi találkozóró során, miközben jelentős új felvételekkel gazdagítottuk gyűjteményünket, a közönségnek is rendhagyó előadásokat mutathattunk be. Anélkül, hogy minőségi engedményeket tettünk volna, sikerült olyan hiteles adatközlőket elhoznunk, akik addig még nem voltak nálunk.

Ezévben az első nap, azaz november 13., csütörtök az adatközlők napja. A tavalyi sikertől lelkesítve ismét felkértük dr. Pávai István népzenekutatót, hogy vezesse az adatközlők műsorát, segítsen bővíteni ismereteinket a zenészek, muzsikájuk és származási helyük bemutatásával.

A kialakult szokás szerint most is egy nap a revival zenészeké, azaz azoké a fiataloké, akik a népzene szeretetétből fakadóan önerőből vagy iskolában tanultak meg muzsikálni.

November 14-én, pénteken revival zenészekként, akár 2011-ben, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének diákjai tanáraik társaságában mutatják meg, milyen mértékben lehet elsajátítani iskolában zenei örökségünket.

Az előadás mindkét este 7 órakor kezdődik, és a rendezvény hagyományához híven táncház követi.

PROGRAM:

csütörtök, november 13.

Hagyományőrző prímások gálaműsora

Az est házigazdája Pávai István

1. Majlát Gábor zenekara (Abásfalva, Homoród mente)
2. Barabás Ferenc zenekara (Magyarsülye, Kutasföld)
3. Szőcs „Mojszi” Gábor zenekara (Balahányospataka, Gyimes)
4. Csengeri Árpád zenekara (Magyarszovát, Belső-Mezőség)

– szünet –

5. Pirospántlikás zenekar (Magyarlapád, Erdélyi Hegyalja)
6. Lunka József zenekara (Magyarpéterlaka, Felső-Maros mente)
6. Varga István „Kiscsipás” zenekara (Kalotaszeg)

péntek, november 14.

Régi székely dallamvilág

Bartók Béla és Kodály Zoltán
100 évvel ezelőtti székelyföldi gyűjtőútjai emlékére összeállította Pávai István

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének műsora

Felcsík

1. Gyergyó, Felcsík, meg Háromszék (csíkszenttamási keserves)
András Orsolya (ének)
2. Az ördögöké, György János zsukája, lassú és sebes csárdás
a csíkszentdomokosi Duduj „Malacos” Lajos prímás játéka nyomán
Nagy Albert (hegedű), Vizeli Máté (kontra), özv. Sinka Sándorné Duduj „Malacos” Rozália (ütőgardon)
3. A csíkjenőfalvi Ágoston István mulatónótái
Kiss Krisztián (furulya)
Gyergyó
4. Sólyom Pál verbunkja és a Gábor Ignácé
a marosfalui Balla testvérek muzsikája nyomán
Takács Rita (hegedű), Zimber Ferenc (cimbalom), András Orsolya (ütőgardon)
5. Sirass, édesanyám, míg előtted járok (gyergyószentmiklósi keserves)
Enyedi Ágnes (ének)
Háromszék
6. Felső-háromszéki öreges csárdás a feltorjai Cinori József „Józonka” nyomán
7. Asztali nóta, lassú és sebes csárdás a baróti Bódi Samu prímás játéka nyomán
Nagy Albert (hegedű), Zimber Ferenc (cimbalom),
Varró Márk (háromhúros brácsa), Timár Márton (bőgő)
Udvarhelyi Havasalja
8. A madéfalvi veszedelem éneke (Mennybéli nagy Isten; Szentegyháza)
Konkoly Borbála (ének)
Keresztúr vidéke
9. Verbunk, lassú és sebes csárdás
a Gagy községi Csapai Géza és Pusi Béla prímások játéka nyomán
Mészáros Erzsébet (hegedű), Vizeli Máté (kontra), Timár Márton (bőgő)
Sóvidék
10. Verbunk, lassú csárdás, szöktetős és marosszéki
a felsősófalvi Paradica Mihály bandája nyomán
Takács Rita (hegedű), Zimber Ferenc (cimbalom), Timár Márton (bőgő)

– szünet –

Kászon
11. Kászonimpéri keserves és mulatónóták
Annus Réka (ének), András Orsolya (ütőgardon)
Alcsík
12. Verbunk, marosszéki és pottyandi sebes
a csíkmenasági Domokos Dénes prímás játéka nyomán
Jánosi András (hegedű), Vizeli Máté (brácsa), Varró Márk (cimbalom), Timár Márton (bőgő)
Nyárád mente
13. Napom, napom, fényes napom (ehedi keserves)
Nádasdy Fanni (ének)
14. Lassú csárdás, lassú forgatós, vármegyei sebes
a székelyhodosi Kornya Sándor juhász számadó játéka nyomán
Salamon Soma (furulya)
Bukovina
15. Csángó magyar, csángó magyar (hadikfalvi keserves)
Tímár Sára (ének)
16. Magyaros és silladri az Istensegítsből származó Gáspár János játéka nyomán
Jánosi András (hegedű), Varró Márk (kontra), Timár Márton (bőgő)
Beszterce-Tázló vidéke
17. Székelyes csángó népdalok Lészpedről és Pusztinából
András Orsolya, Annus Réka, Enyedi Ágnes, Konkoly Borbála, Nádasdy Fanni, Timár Sára (ének)
Gyimes
18. Lassú magyaros, lassú és sebes csárdás
Mihó Attila (hegedű), András Orsolya (ütőgardon)
Aranyosszék

19. Verbunk, serény (csűrdöngölő), abrudbányai, lassú és gyors csárdás
Mihó Attila (hegedű), Vizeli Máté (kontra), Timár Márton (bőgő)
Marosszéki Mezőség
20. Verbunk, asztali nóta, lassú csárdás, korcsos és cigánycsárdás
a mezőkölpényi Szabó Viktor prímás játéka nyomán
Mészáros Erzsébet (hegedű), Varró Márk (kontra), Timár Márton (bőgő)

<< Vissza
Galériák
Videók
Gyorskereső
Kövesse fellépéseinket
Online jegyvásárlás
bileta.ro